FAQ


​Hvem kan være medlem af Rungsted Tanglaug?
​Det kan alle privatpersoner, foreninger eller virksomheder, der har lyst til, at området omkring Rungsted Havn tager sig godt ud.

Hvordan bliver jeg medlem?
​Du udfylder blot formularen under "Kontakt os" eller sender en mail til info@tanglaug.dk


Hvor tit skal der fjernes tang?
​Det afhænger naturligvis af, hvor meget tang, der driver ind til kysten. Anslået vil fire rydninger årligt i badesæsonen være passende.

​Hvilket område bliver ryddet for tang?
​Rungsted Tanglaug rydder tang syd for Rungsted Havn, hvor udfordringen er størst.
​Der vil blive ryddet tang så langt mod syd, som det er muligt at nå på en arbejdsdag.

Hvornår vil tangen blive ryddet?
​Bestyrelsen afgør, hvornår der skal ryddes tang og rådfører sig med Hørsholm Kommune.
​Er du medlem af foreningen og mener, at en rydning er påkrævet, så send en mail til os på info@tanglaug.dk.  

Kan jeg blive informeret inden rydningen sker?
​Send blot en mail til info@tanglaug.dk, så vil du altid få besked minimum 48 timer i forvejen. 


Hvem udfører opgaven med at flytte tangen?
​Opgaven udføres af en entreprenør, der gennem mange år har løst opgaven for Hørsholm Kommune i området.

Går indtægten fra kontingenter og donationer til andet end at flytte tangen?
​Nej, og Rungsted Tanglaug fungerer alene på frivillige og ulønnede kræfter.
​Skulle foreningen rejse flere midler, end der måtte være behov for på et år, så vil yderligere opkrævning af kontingent blive udskudt.

​Herudover vil indtægter og udgifter fremgå af det årlige regnskab, der aflægges i henhold til vedtægterne i foreningen.

Er det lovligt at flytte tang fra vandkanten og ud på åbent hav?
​Metoden er godkendt af Naturstyrelsen under Miljøministeriet.
​Men det skal naturligvis altid ske under behørig hensyntagen til andre aktiviteter og interessenter i området.  

ERHVERVSSPONSORER
​FOR RUNGSTED TANGLAUG:

Rungsted Tanglaug – CVR 36582472